Bildiri Gönderim Süreci


Bildiri Gönderim için Son Kayıt Tarihi : 14 Temmuz 2017 olarak belirlenmiştir.

İndirimli ücretlerden yararlanmak için erken kayıt tarihi : 19 Mayıs 2017 ( ücretler çin tıklayınız)

Kongreye ilişkin bilgilendirmeleri alabilmek, mesaj alımı/gönderimi yapabilmek ve bildiri gönderebilmek vb. için

[ Kongre Yönetim Sistemi Yazar/Katılımcı için Kullanım Kılavuzu- PDF ]