Yayın Fırsatları


Kabul edilmiş bildiriler, yazar tarafından istenilirse aşağıdaki dergilerde, tekrar editöryal süreçten geçmek kaydıyla, yayınlanabilecektir.

Dergiler:

- Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

- Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

- Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi

- Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Prof. Dr. Ahmet Hamdi İslamoğlu adına özel sayı