Yazım Kuralları


Yazarlar, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi'ne “Genişletilmiş Özet Bildiri” ile ya da “Tam Metin Bildiri” ile başvurulabilir.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Alan Koordinatörlerince belirlenen hakemlerin değerlendirmesi sonucunda kabul edilen;

- Genişletilmiş özet bildiri yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış "Genişletilmiş Özet Bildiriler", sadece genişletilmiş özet olarak basılacak,

- Tam Metin bildiri yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış "Tam Metin Bildiriler", sadece tam metin olarak basılacaktır.

Genişletilmiş Özet Bildiri Yazım Kılavuzu

Tam Metin Bildiri Yazım Kılavuzu

Tam Metin Bildiri Yazımı Şekilsel Kurallar