Bildiri Konuları


22. Pazarlama Kongresi Ana Teması : PAZARLAMA VE İNOVASYON

Bildiri konularının genel olarak "Pazarlama" temalı olması gerekmektedir. Ancak pazarlama ile inovasyon kavramlarının ilişkilendirildiği bildirilere öncelik tanınacaktır.

22. Pazarlama Kongresi Alt Konuları:

 • Pazarlama ve inovasyon teorileri
 • Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi
 • Endüstriyel Pazarlama
 • Fiyatlandırma
 • Hizmet Pazarlaması
 • Pazarlama Araştırmaları
 • Pazarlama Etiği
 • Pazarlama İletişimi
 • Pazarlama Teorisi
 • Pazarlama ve Güncel Uygulamalar
 • Pazarlama ve Sürdürülebilirlik
 • Pazarlama ve Teknoloji
 • Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri
 • Pazarlama, Girişimcilik ve KOBİ'ler
 • Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Sosyal Pazarlama
 • Turizm Pazarlaması
 • Tüketici Davranışları
 • Uluslararası Pazarlama
 • Ürün ve Marka Yönetimi
 • Dijital Pazarlama