Alan Koordinatörleri


PPAD Ulusal Pazarlama Kongreleri Alan Koordinatörleri

Prof. Dr. Müge ARSLAN Endüstriyel Pazarlama
Prof. Dr. Gül BAYRAKTAROĞLU Pazarlama Etiği
Prof. Dr. Şebnem BURNAZ Uluslararası Pazarlama
Prof. Dr. Burcu CANDAN Pazarlama, Girişimcilik ve KOBİ'ler
Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi
Prof. Dr. Zeliha ESER Turizm Pazarlaması
Prof. Dr. İpek ALTINBAŞAK FARİNA Pazarlama İletişimi
Prof. Dr. Bahtışen KAVAK Pazarlama Araştırmaları (2017 için)
Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ Pazarlama ve Sürdürülebilirlik
Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU Tüketici Davranışları
Prof. Dr. Canan MADRAN Pazarlama Teorisi (2017 için)
Prof. Dr. Mustafa TANYERİ Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri
Prof. Dr. Sevtap ÜNAL Pazarlama ve Güncel Uygulamalar
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Ürün ve Marka Yönetimi
Doç. Dr. Gülpınar KELEMCİ Fiyatlandırma
Doç. Dr. Sinan NARDALI Sosyal Pazarlama
Doç. Dr. Kaan VARNALI Pazarlama ve Teknoloji
Doç. Dr. Mehpare TOKAY ARGAN Hizmet Pazarlaması
Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU Ürün ve Marka Yönetimi
Doç. Dr. Metehan TOLON Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Ünvan ve soyada göre alfabetik sıralıdır.