Alan Koordinatörleri


PPAD Ulusal Pazarlama Kongreleri Alan Koordinatörleri

Prof. Dr. Müge ARSLAN

Endüstriyel Pazarlama

Prof. Dr. Gül BAYRAKTAROĞLU

Pazarlama Etiği

Prof. Dr. Şebnem BURNAZ

Uluslararası Pazarlama

Prof. Dr. Burcu CANDAN

Pazarlama, Girişimcilik ve KOBİ'ler

Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Dağıtım Kanalları ve Lojistik Yönetimi

Prof. Dr. Zeliha ESER

Turizm Pazarlaması

Prof. Dr. İpek ALTINBAŞAK FARİNA

Pazarlama İletişimi

Prof. Dr. Bahtışen KAVAK

Pazarlama Araştırmaları (2017 için)

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ

Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU

Tüketici Davranışları

Prof. Dr. Alper ÖZER

Doktora Kolokyumu

Prof. Dr. Canan MADRAN

Pazarlama Teorisi (2017 için)

Prof. Dr. Mustafa TANYERİ

Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri

Prof. Dr. Sevtap ÜNAL

Pazarlama ve Güncel Uygulamalar

Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU

Ürün ve Marka Yönetimi

Doç. Dr. Gülpınar KELEMCİ

Fiyatlandırma

Doç. Dr. Sinan NARDALI

Sosyal Pazarlama

Doç. Dr. Kaan VARNALI

Pazarlama ve Teknoloji

Doç. Dr. Mehpare TOKAY ARGAN

Hizmet Pazarlaması

Doç. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU

Ürün ve Marka Yönetimi

Doç. Dr. Metehan TOLON

Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Ünvan ve soyada göre alfabetik sıralıdır.