Yayın Fırsatları


Kabul edilmiş bildiriler, yazar tarafından istenilirse aşağıdaki dergide, tekrar editöryal süreçten geçmek kaydıyla, yayınlanabilecektir.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi - Özel Sayı

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online ve Sobiad indekslerince taranmaktadır.

Dergi Adresi: www.uiiid.com