İletişim


PPAD PAZARLAMA KONGRESİ 2019

İletişim Bilgileri

Kongre e-mail adresi : ppadpazarlamakongresi2019@gmail.com

Araş. Gör. Dr. Miray BAYBARS +90 232 311 22 68 miray.baybars@ege.edu.tr

Araş. Gör. Ezgi KABASAKAL +90 232 311 22 79 ezgi.kabasakal@ege.edu.tr