Anasayfa


Türkiye Pazarlama Akademisinin Değerli Üyeleri,

Topluluğumuzun en önemli buluşma ve paylaşma ortamlarından biri olan Pazarlama Kongrelerimizin 22.sini, 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde, Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz.

Yirmi yılı aşkın süredir ulusal nitelikte düzenlenen Pazarlama Kongreleri, 2016 yılından itibaren uluslararası katılıma olanak sağlar nitelikte düzenlenmektedir. Bu uygulamayla, 22. Pazarlama Kongresi'ne de Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış "genişletilmiş özet" veya "tam metin" bildiri ile katılım sağlanabilecektir. Kongreye gönderilen bildiriler, kabul edildiği dilde sunulacaktır.

Kongremizin uluslararasılaşma sürecindeki gerekli başvuru ve düzenlemeleri Derneğimiz tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla ilk adım, 2015 yılında düzenlenen 20. Kongre ile atılmıştır. Bu Kongrede 27 oturumun 5'i İngilizce düzenlenmiş olup, toplam 121 bildiriden 22'si İngilizce sunulmuştur. Geçen yıl düzenlenen ve 96 bildiri sunulan 21. Pazarlama Kongresinde ise, üç oturumda toplam 16 İngilizce bildiri yer almıştır.

Karadeniz Bölgesinde ilk defa gerçekleştireceğimiz Kongremizde bir araya gelmek için şimdiden heyecan duyuyoruz, faydalı ve başarılı bir kongre olmasını diliyoruz.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD)

Yönetim Kurulu


Pazarlama Camiasının Değerli Akademisyenleri,

Yurtiçi ve yurt dışında pazarlama biliminin gelişmesine, bilimsel çalışmaların ve araştırmaların özendirilmesine, öğretim elemanlarının, eğitimcilerin, uygulamacıların dayanışmasına, eğitim hizmetlerinin verimli ve etkin düzeyde uygulanmasına ve mesleğin gelişmesine yönelik katkı ve etkinliklerde bulunmayı amaçlayan pazarlama kongreleri bugüne kadar birçok üniversitemizde düzenlenmiş, her sene önemli başlıklar altında hazırlanan bilimsel çalışmalar yaratılan sosyal paylaşım ortamı ile pazarlama dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.

20 yılı aşkın süredir Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği’nin (PPAD) sahipliğinde sürekliliğinin sağlandığı bu önemli kongrenin bu yılki adımını Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak bizler atacağız. 22.’sini düzenleyeceğimiz Pazarlama Kongresi’nde, pazarlama bilimi dünyası olarak yüklendiğimiz sorumluluk bilinciyle küresel değişimlerde pazarlamanın önemine dikkat çekerek üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde gerçekleştirebilmeyi umuyoruz. Bu amaçla, “İnovasyon” ana teması altında, ilgili alanlardaki tüm çalışmalarınızı akademi camiasıyla paylaşmak ve tartışmak üzere 28–30 Eylül 2017 tarihlerinde sizleri “Karadeniz Teknik Üniversitesi” ne bekliyoruz.

22. Ulusal Pazarlama Kongresi

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. H.Sabri KURTULDU