[Son Sayı] 13 (2), 2020


Dr. Burcu Kuleli Pak, Dr. Bora Mocan, Neşe Baz, Sema Yıldız Yoldaş & Ayça Erdoğan İzol
YENİLİKÇİ İŞ ZEKÂSI UYGULAMALARIYLA DİJİTAL PAZARLAMA VERİLERİNİN KULLANILARAK, KENDİ KENDİNİ YÖNETEN (OTONOM) AKILLI SİSTEMLER GELİŞTİRİLMESİ: GOOGLE ADS UYGULAMASI

Prof. Dr. Gülpınar Kelemci, Arş. Gör. Gözde Güsan Köse & Ayça Alp
TÜKETİCİ RUH HALİ - HEDONİK TÜKETİM VE ÜRÜNE ÖDENMEK İSTENEN BEDEL (FİYAT) ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE KİŞİLİK BOYUTU OLARAK HİSLERE/DENEYİME AÇIKLIĞIN ROLÜ

Ayşe AKYOL, Oğuzhan DOĞANLAR, Çetin Hakan KARADAĞ, Zeynep Banu DOĞANLAR & Çağatay AKDOĞAN
FARKLI REKLAM İÇERİĞİNE MARUZ KALAN DENEKLERİN İŞLEVSEL, BİLİŞSEL VE GENETİK YANITLARI ÜZERİNDEN REKLAM ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ

Doç.Dr.Serpil ÜNAL KESTANE
NEW DYNAMICS OF PERSONAL SELLING AND CHANGING SALES SKILLS IN THE DIGITAL AGE

Dr. Öğretim Üyesi Burcu Gümüş & Doç. Dr. Emine Eser Gegez
DESIGN NEWNESS EFFECTS ON CONSUMERS’ HEARTS AND MINDS AND THE MODERATING ROLES OF INVOLVEMENT AND RISK PERCEPTIONS

Gence Erdağı & Canan Eryiğit
LÜKS DEĞER ALGISININ CİNSİYETE GÖRE FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Dr. İlayda İPEK, Dr. Öğr. Üyesi Sumeyra DUMAN, Arş. Gör. Gözde AKDENİZ & Mehmet GÖKLEN
BİLİŞSEL-YÖNLÜ DÜRTME İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ SAĞLIKLI İÇECEK TERCİH ETMEYE YÖNELTME

Dr. Öğretim Üyesi Cansu YILDIRIM & Prof. Dr. A. Güldem CERİT
ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ YAYINLARINDA STRATEJİK PAZARLAMA YAZINI ANALİZİ